Base

About Me

Aiso Việt Nam với mục tiêu đến năm 2025 trở thành công ty kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa, phụ trợ trong nghành công nghiệp. Liên kết các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng để thực hiện các dự án lớn trong nước và khu vực. Là công ty xuất khẩu máy, thiết bị, hệ thống tự động hóa có uy tín tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. #aisovietnam #dannhandulieu #locnuoccdi #trituenhantaoai
– Địa chỉ: Số 6, 136/2 Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long biên,Hà Nội
– Hotline: 0914936866 – 0849756866
– Maps: https://www.google.com/maps?cid=9203185497900473954
– Website:
https://aisovietnam.com/
– Sản phẩm:
https://aisovietnam.com/giai-phap-tu-dong-hoa-san-xuat/cdi-tech/
https://aisovietnam.com/danh-muc/san-pham/labeling-dataset/

https://aisovietnam.com/danh-muc/san-pham/trading-products/ai-detector/
– Chia sẻ:
https://www.keylinks.edu.vn/2021/10/dan-nhan-du-lieu-trong-nganh-tri-tue-nhan-tao-ai.html
https://top1dexuat.com/he-thong-may-loc-nuoc-su-dung-cong-nghe-cdi/
https://vietnambrandmatters.com/threads/cong-nghe-tri-tue-nhan-tao-trong-quan-ly-san-xuat-cong-nghiep.379/

https://aisovietnam.com/

https://www.facebook.com/aisovn/

https://www.google.com/maps?cid=9203185497900473954

https://www.youtube.com/channel/UC6k229YqLwkhT19Bxh0uusA

Facebook Page

http://www.facebook.com/aisovn

My Website

aisovietnam.com

Name

Aiso Việt Nam