Base

About Me

Bác sỹ tư vấn là một cổng thông tin điện tử chia sẻ cho bạn những kiến thức chuyên môn đúng đắn, thiết thực, hữu ích về sức khỏe sinh sản online miễn phí được phát triển bởi bác sĩ Lê Đỗ Nguyên. 

  • Địa chỉ: Số 156 Xã Đàn – Phương Liên – Đống Đa – Hà Nội
  • SĐT: 0396875319

 

Twitter Handle

https://twitter.com/Bacsytuvan1

Instagram

https://www.instagram.com/bacsytuvan/

My Website

bacsytuvan.webflow.io

Name

Lê Đỗ Nguyên