Base

About Me

Wykonujemy usługi z zakresu gospodarki odpadami. Jesteśmy firmą z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym klientom terminowe pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Spełniamy standardy sprecyzowane przez wytyczne umożliwiające na przewożenie zanieczyszczeń, ich zbieranie i utylizację, dzięki czemu w wyjątkowy sposób pielęgnujemy się o środowisko. wykonujemy jedynie te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zgarniania niektórych grup odpadów i ich recyklingu.

My Website

http://www.airplane-pictures.net/photographer.php?p=141624

Name

Beata