Base

About Me

The Metropole Thủ Thiêm có quy mô 75.965 m2 gồm 5 block cao 12 tầng, tọa lạc tại trung tâm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM. Địa chỉ: An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0937.045.339
Website: https://duanmetropole.vn
#themetropole , #duanthemetropole , #canhothemetropole , #metropolethuthiem , #metropolequan2

 

https://community.opengroup.org/duanmetropole

https://community.windy.com/user/duanmetropole

http://gendou.com/user/duanmetropole

https://marketingfacts.nl/profiel/242572

https://gitee.com/duanmetropolevn

https://www.klusster.com/portfolios/the-metropole

http://qooh.me/duanmetropole

https://guides.co/p/duanmetropole

https://gifyu.com/duanmetropole

http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=702181

https://www.dogforums.com/members/duanmetropole.326591/#about

https://clyp.it/user/zo5plpwn

https://ldjam.com/users/duanmetropole

https://fundrazr.com/profiles/the-metropole

Name

The Metropole