Base

About Me

Świadczymy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Proponujemy naszym kontrahentom zgodne z terminem pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy podstawy sprecyzowane przez decyzje umożliwiające na przewożenie odpadów, ich zbieranie i recykling, przez co w szczególny sposób chronimy się o otaczające nas środowisko. Wykonujemy tylko te procedury, które dają bezpieczeństwo dla okolicy, szczególną uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania niektórych grup odpadów i ich odnawiania.

My Website

http://www.ulule.com/operatus/#/projects/followed

Name

Anieszka