Base

About Me

Realizujemy usługi z obszaru gospodarki odpadami. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom terminowe odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wywiązujemy podstawy sprecyzowane przez wytyczne pozwalające na transport odpadów, ich kolekcje i utylizację, przez co w wyjątkowy sposób chronimy się o otaczające nas naturalne środowisko. Realizujemy jedynie te czynności, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania poszczególnych frakcji odpadów i ich odnawiania.

My Website

ioby.org/users/betidorlo002422649

Name

Elzbieta