Base

About Me

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển

Twitter Handle

https://twitter.com/kienvang247

My Website

kienvang247.com.vn

Name

Kiến Vàng 247