Base

About Me

Realizujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Jesteśmy działalnością z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy naszym klientom terminowe przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy podstawy sprecyzowane przez wytyczne pozwalające na transport śmieci, ich zbieranie i odzysk, przez co w wyjątkowy sposób dbamy się o otoczenie. Stosujemy jedynie te procedury, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania wybranych frakcji odpadów i ich odnawiania.

My Website

eu-bb.com/user/profile/253234

Name

Karolina