Base

About Me

Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Sứ mệnh của Phương Trung Green là đem đến môi trường xanh – sạch đẹp – thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi “Chất lượng để chia sẻ” Phương Trung Green sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất.

#phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung

Địa chỉ liên hệ:

Website: https://phuongtrunggreen.com/ 

SĐT: 0974 222 759

Email: Phuongtrunggreen.info@gmail.com

Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9.

My maps: https://goo.gl/maps/ks1XYKQydgkgGsyC6 

My socials:

https://www.wpgmaps.com/forums/users/phuongtrunggreencom/ 

https://www.veoh.com/users/phuongtrunggreencom 

https://www.slideserve.com/phuongtrunggreencom 

https://www.bitchute.com/channel/Ck2WMJ9Gdk10/ 

http://mehfeel.net/mehfeel/user/phuongtrunggreencom 

https://cults3d.com/en/users/phuongtrunggreencom/followers 

https://player.me/phuongtrunggreencom/about 

https://rispondipa.it/user/phuongtrunggreencom 

https://aipi.social/@phuongtrunggreencom 

https://c.im/@phuongtrunggreencom 

https://flattr.com/@phuongtrunggreencom 

https://liberalism.masto.host/@phuongtrunggreencom 

https://noc.social/@phuongtrunggreencom 

https://git.sicom.gov.co/phuongtrunggreencom 

https://git.project-hobbit.eu/phuongtrunggreen 

https://git.feneas.org/phuongtrunggreen 

http://git.newslab.iith.ac.in/phuongtrunggreencom 

http://git.radenintan.ac.id/phuongtrunggreencom 

http://gitlab.aic.ru:81/phuongtrunggreencom 

https://yoomark.com/users/phuongtrunggreencom

My Website

phuongtrunggreen.com

My Other Website

http://www.blogger.com/profile/05367324013781554751

Name

Phương Trung Green