Base

About Me

Realtique là đơn vị (Sàn) tư vấn và môi giới bất động sản uy tín chuyên nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Việt Nam, Chúng tôi luôn Cập Nhật Rõ Ràng; Chính Xác giá bất động sản tại HCM
Địa chỉ 204C Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2
Phone +84866810689
Website https://realtique.net/
Email kc@realtique.net

Twitter Handle

PRealtique

Facebook Page

http://www.facebook.com/profile.php?id=100082489247813

Instagram

https://www.instagram.com/realtique/

My Website

realtique.net

Name

Realtique Pham