Base

About Me

Wykonujemy usługi z działu gospodarki odpadów. Jesteśmy działalnością z wieloma latami doświadczenia. Proponujemy naszym klientom terminowe pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy standardy określone poprzez decyzje pozwalające na transport śmieci, ich kolekcje i przerób, przez co w szczególny sposób szanujemy się o otaczające nas środowisko. Realizujemy jedynie te czynności, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania niektórych frakcji odpadów i ich recyklingu.

My Website

epicmafia.com/user/999668#

Name

Darek