Base

About Me

https://saigonlist.net/ – nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.

Twitter Handle

https://twitter.com/saigonlist

Facebook Page

http://www.facebook.com/saigonlist12

My Website

saigonlist.net

Name

Sài Gòn List