Base

About Me

Świadczymy usługi z obszaru gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Proponujemy naszym klientom terminowe pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Spełniamy standardy określone poprzez wytyczne umożliwiające na transport śmieci, ich zbieranie i przerób, dzięki czemu w wyjątkowy sposób dbamy się o otoczenie. Realizujemy jedynie te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, szczególną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania poszczególnych frakcji odpadów i ich recyklingu.

My Website

quire.io/u/Operatus?view=stats

Name

Agata